Členský príspevok

 

Členský príspevok pre cvičencov skupiny "A" a "B" je 20 €/kalendárny mesiac Tieto skupiny majú minimálne tri tréningové jednotky za týždeň.

 

Členský príspevok pre skupiny "C" a "D" je 15 €/kalendárny mesiac. Tieto skupiny majú dve tréningové jednotky za týždeň.

 

Členské je nutné platiť aj vo forme prevodu na účet č. SK58 0200 0000 0029 5259 6453 vedený vo VÚB, a.s., pobočka Martin. Do poznámky pre príjemcu na prevodnom príkaze je nevyhnutné uviesť Meno a Priezvisko člena (napr. Jožko Snehuliak) a mesiac, za ktorý sa členské platí (napr. 01-2019).

 

Členské za september sa platí pri registrácii. 

 

Inštruktori a ich asistenti si vedú podrobné záznamy o účasti cvičencov na tréningoch.

 

Aktuálnu informáciu o platení členského príspevku nájdete na tejto linke.

 

Náš klub je neziskovým občianskym združením. Členské slúži výhradne na krytie nákladov spojených s prenájmom nebytových priestorov na cvičenie a úhradu nákladov spojených s tréningami, seminármi a súťažami.

gallery/clenske 001
gallery/clenske 003
gallery/clenske 002