Sebaobrana

 

Sebaobrana sa v karate kluboch na Slovensku prakticky vôbec necvičí. Ak áno, jedná sa mnohokrát o techniky, ktoré sa nedajú použiť na ulici. V tomto ohľade je náš Karate klub unikátny. Inštruktori nášho klubu majú za sebou dlhoročný tréning karate a  ju jutsu. Bojové umenie používajú často krát aj pri výkone svojej profesie. Za sebaobranu je u nás zodpovedný Jaro Krám. Okrem 3. danu Karate je zároveň nositeľom 1. danu v Ju Jutsu. Pracuje v Ozbrojených silách SR.

 

gallery/sebaobrana 017
gallery/sebaobrana 011
gallery/sebaobrana 019
gallery/sebaobrana 020

O kvalite našich inštruktorov svedčí aj to, že boli požiadaní veliteľstvom pozemných síl SR o vytvorenie konceptu špeciálnej prípravy (sebaobrany) pre všetky útvary Ozbrojených síl SR.

Sebaobrana sa začína cvičiť až okolo pätnásteho roku cvičenca za predpokladu, že sa jedná o rozumného človeka, ktorý nadobudnuté vedomosti nebude zneuživať. Súčasťou výcviku sú okrem úderov a blokov aj hody, páky, pády ako aj základy boja na zemi.